קומפלקס משרדים C.PARK 
קומפלקס המונה 3 בניינים .  אחוז תפוסה בעת הרכישה : כ- 50% .
 
סך שטח בנוי : כ- 36,000.  תפוסה בעת רכישה : כ- 50%.
 
סך השקעה צפוי (לאחר השלמת השכרה) לעומת עלות בנייה : כ- 60%
קומפלקס משרדים (7 בניינים)
 
קומפלקס בתפוסה של מעל 90% , רמה סוציו אקונומית גבוהה מאד. 
בקומפלקס מעל 30 חברות הממוקמות בו לטווח ארוך.
הקומפלקס מניב תשואה שוטפת  . השלמת השכרתו והעלאת רמות השכירות יעלו התשואה השוטפת ויתרמו לאפשרות יצירת רווח הון.
אחוז תפוסה בעת הרכישה : כ- 92% .
סך השקעה צפוי לעומת עלות בנייה : כ- 65%
בניין משרדים - 3755 sixes rd
 
בניין באיזור בעל נתונים דמוגרפיים מצוינים.
 
אחוז תפוסה בעת הרכישה : כ- 28%.
אחוז תפוסה נוכחי : כ- 38%.
 
סך השקעה צפוי לעומת עלות בנייה : כ- 50%.
בניין משרדים - 10892 Crabaple Rd 
 
בניין באזור מצוין בעיירה Roswel .  אחוז תפוסה בעת הרכישה : 0% .
 
הנכס לפני השכרתו בשלמותו (העלאת תפוסה ל 100%) .
 
סך השקעה צפוי לעומת עלות בנייה : כ- 55%
בניין משרדים -  4900 ivy  
בניין באזור טוב ומתפתח - בעל פוטנציאל השבחה משמעותי.
 
אחוז תפוסה בעת הרכישה : כ- 38% .
אחוז תפוסה נוכחי : כ- 66%
 
סך השקעה צפוי לעומת עלות בנייה : כ- 50%