בדיקת רישום בעלות על נכס באתר המחוז

 

מספר שבועות לאחר רכישת נכס – ניתן לראות

את הרישום באתר המחוז הרלוונטי.

 

 

להלן סרטון וידאו המדגים כיצד ניתן לראות

זאתצפות ברישום  בצורה עצמאית: