paloverde 4022

הזדמנות השקעה אטרקטיבית בבית פרטי על קרקע,בעל חצר מגודרת, באזור טוב, בעל נגישות מצוינת לעורקי תחבורה ראשיים, קירבה למרכזי מסחר ,לאוניברסיטה האיזורית ולבתי הספר האיזוריים.

 

הבית נמצא ברחוב ללא מוצא – עם פחות תנועת מכוניות ברחוב.

 

בנוסף- הבית מציע מרתף .

 

הקניה שלנו אטרקטיבית יחסית למכירות אחרות של בתים דומים באיזור.

 
 להורדת מצגת הנכס - כולל כל הפרטים הפיננסיים לחץ :