iron gate 1268

בית פרטי על קרקע, בעל קומה אחת.

בתים בקומה אחת הינם נדירים יחסית באזור זה.

בתים מסוג זה הינם אטרקטיביים לאוכלוסיה בגיל הפנסיה, אשר לה בדרך כלל הכנסה קבועה.

לבית שני חדרי שינה כאשר לכל חדר שינה אמבטיה ושרותים צמודים.

למרות שהבית בעל שני חדרי שינה הגודל שלו מתאים בהחלט לבית של 3 חדרי שינה.

 

להלן קובץ pdf עם תמונות ופרטים פיננסיים: