8270 Mountain Pass

זהו נכס אטרקטיבי , גדול יחסית , הממוקם בקרבת 8 מרכזי קניות , וכן בקרבת שד"ת הגדול ביותר בארה"ב ובסיס גדול של הצבא האמריקאי.

 

להלן קובץ pdf עם תמונות ופרטים פיננסיים: