4479 whitt station

הזדמנות השקעה אטרקטיבית בבית פרטי על קרקע , חדש יחסית/

הבית ממוקם בסמוך מאוד לבתי הספר היסודי והתיכון האזוריים ובקרבה למחלף על הכביש המהיר 75.

 

גישה מעולה ל דאון – טאון אטלנטה ולכביש 285 הטבעתי.

 

 

להלן קובץ pdf עם תמונות ופרטים פיננסיים: