7310 Amhurst

הנכס הינו נכס אטרקטיבי, גדול מאד, בשכונה טובה, וממש ליד בית הספר האיזורי.

כ- 50 מטרים ממגרשי הטניס, בריכת השחייה ומגרש המשחקים לילדי השכונה.

 

להלן קובץ pdf עם תמונות ופרטים פיננסיים: