להלן שני סרטוני וידאו  לאחר התאמות המבנה לשם השכרת השטחים לקרן הגידור

חלק 2

חלק 1

  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
  • Google Classic