4479 whitt station

הזדמנות השקעה בבית על מגרש די גדול, באיזור טוב ובשכונה טובה. לבית – בנוסף לשטח הרגיל – גם מרתף.

 

הבית נמצא באיזור אשר במרחק מספר דקות נסיעה ממנו חל פיתוח שטחי מסחר בהיקפים גדולים מאוד, מה שתרם ליצירת מקומות עבודה ועליית ערך הנדל"ן בעבר.

באיזור זה מעטות האפשרויות למציאת דיור במחירים סבירים. הרכישה שלנו –(מחיר גומי 50K$)  הינה בבירור כ- 25-30 % מתחת למחירי השוק לבתים דומים באיזור – בייחוד כאשר לבית שלנו מרתף.

 

להלן קובץ pdf עם תמונות ופרטים פיננסיים: