3221 caley mill

בית פרטי בעל קומה אחת.
בתים מסוג זה נדירים יחסית באיזור – ואטרקטיביים לאוכלוסית גמלאים – אשר להם הכנסה קבועה ומשפחות צעירות. הבית בשכונה טובה ומטופחת שלה swim & tennis.

 

להלן קובץ pdf עם תמונות ופרטים פיננסיים: