303 Ivy Crest

בית פרטי על קרקע הממוקם מרחק מספר דקות משני מרכזי קניות ומבית החולים האזורי, הבית נצבע מבחוץ לאחרונה, בנוסף חצר הבית מגודרת.

 

הקנייה שלנו הינה בקצה התחתון של המחירים.

בנוסף, הבית שלנו במצב טוב משמעותית מרוב המכירות הנמוכות באזור.