2744 Wardlake way

בית גדול יחסית  (כ-  sqft 2,036), משנת בנייה  – 2000,  ועל מגרש גדול  (כ- 1 דונם) ובעל נגישות טובה.

עלות בניית המבנה בלבד (ללא קרקע ופיתוח, לפי 80$ ל- sqft)  כיום:  כ- 160,000$.

 

להלן קובץ pdf עם תמונות ופרטים פיננסיים: