1902 King Arthurs ct

רכישת נכס  – בית פרטי , באיזור טוב , בעל בתי ספר טובים, נגישות מעולה – ובמחיר מצוין.

סך ההשקעה – לאחר שיפוץ יסודי אשר יביא את הנכס למצב של "כמו חדש"  , ולמרות המיקום הטוב סך ההשקעה תהיה עדיין כ- 10% מתחת ל -replacement cost .

כיום אין עוד בנייה חדשה באיזור בפחות מכ- 600 אלף דולר , מה שיצור חוסר בבתים בטווח מחירים זה וצפוי להזרים ביקוש חזק לסוג הבתים הנ"ל.

 

את מצגת הנכס – ניתן להוריד כאן.